Hva vil du samle inn til?

Tusen takk for at du ønsker å samle inn penger til CAREs arbeid. Her kan du velge det formålet du ønsker å samle inn penger til:

Nye spare- og lånegrupper

Bekjempelse av vold mot kvinner

Kvinner i verdens fattigste landloading-gif